Samen

Samen vormt een groot onderdeel van onze schoolvisie. Het is als het ware de saus over alles heen. Om deze 'saus' te vertalen in de praktijk, werken we elke dag op een participatieve manier in de klas, op de speelplaats, aan de schoolpoort, tijdens het teamoverleg, enzovoort. 

De keuzes die we maken zowel op kindniveau als op schoolniveau, maken we samen. Dit vertaalt zich onder andere in onze coöperatieve werkvormen in de klas, onze toegankelijkheid ten opzichte van ouders en de verschillende participatieraden.

Deze laatste, de participatieraden, zijn sinds 2021 opnieuw samengesteld.
Wij hebben 4 participatieorganen:

  • De leerlingenraad
  • De ouderraad
  • De pedagogische raad
  • De schoolraad

De leerlingenraad bestaat uit twee leerlingen van elke klas. Zij komen elke maandag over de middagspeeltijd samen om dingen over de school te bespreken. Deze twee leerlingen zijn de klasvertegenwoordigers van hun klas gedurende 1 maand. Als je meer wil weten over de leerlingenraad en wat zij allemaal doen, kan u op deze webpagina verder lezen onder de titel 'leerlingenraad'. 

De ouderraad bestaat uit ouders van onze school die vrijwillig samenzitten om de school te bespreken. Hieronder vindt u enkele foto's en een verslag van de voorgaande ouderraad. Indien u graag betrokken bent in de beslissingen op school en rechtstreeks met de school hierover wil communiceren, bent u altijd welkom in deze ouderraad. Als u interesse heeft, mag u zeker contact opnemen met de brugfiguur, Lies of de directie, Annelies. 

Het schoolteam vormt de pedagogische raad. Dit zijn alle leerkrachten (vakleerkrachten, klasleerkrachten, co-teachers, ...) en het volledige ondersteunende team (directie, beleidsondersteuners, secretariaatsmedewerkers, toezichters, ...). Als u ons team beter wil leren kennen, kan u ons terugvinden om de teampagina

Ten slotte kunnen 2 mensen van de pedagogische raad samenzitten met 2 mensen van de ouderraad en 2 mensen van de lokale gemeenschap om advies te geven aan het schoolbestuur. Deze 6 mensen worden samen de schoolraad genoemd. 

Onze ouderraad