Peutertuin De Dulle Grietjes

Onderstraat 19A, Gent

Een peutertuin in het midden van de stad

Als peutertuin in het hartje van Gent staan wij open voor kinderen tussen 18 maanden en 3 jaar. De kinderen kunnen bij ons terecht van 7 tot 18 uur. Wij zijn er voor iedereen, ook voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Als team stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van onze opvang. De kwaliteit van onze opvang wordt gegarandeerd door een team van geschoold personeel. Regelmatig overleggen we samen en houden we onze werking onder de loep.  

Als team zien wij het welbevinden van een kind als vertrekpunt voor de ontwikkeling: het kind moet zich veilig en vertrouwd voelen in zijn omgeving.

Als team gaan we ervan uit dat het kind de gelegenheid moet krijgen om zich als individu te ontwikkelen en ontplooien. Er wordt een ruimte gecreëerd om zichzelf te mogen zijn en te ontdekken op eigen tempo in een ontspannen sfeer. Hiervoor vertrekken we vanuit de sterktes van elk kind.

Als team streven we naar een goede communicatie met de ouders. We zien de ouders dan ook als partners. Zo kan er gestreefd worden naar een goede afstemming tussen thuis en de opvang.

Door die balans te zoeken en het kind daarbij centraal te stellen, denken wij optimale voorwaarden te kunnen bieden, zodat het kind kan uitgroeien als een evenwichtig, zelfstandig en onafhankelijk individu met eigen persoonlijkheid en kwaliteiten.

 

Bereikbaarheid

Peutertuin De Dulle Grietjes ligt in het autovrije gedeelte. Komt je met de wagen ga dan richting vrijdagsmarkt en je kan betalend parkeren in de Kamerstraat.

De peutertuin is  vlot bereikbaar met alle trams en bussen richting de Korenmarkt. Van daaruit is het nog een kleine wandeling tot aan de peutertuin.