Socio/ studie (lagere school)

Wat doen wij?

Na schooltijd kunnen de kinderen van de lagere school terecht bij juf Lieve, meester Luc en juf Sophie. Doorheen de week worden kinderen -naast het vrij spel- gestimuleerd en ondersteund bij het maken van huiswerk. Dit wordt uiteraard niet verplicht. Op woensdagnamiddag wordt er vaak geknutseld, af en toe gaat de groep op uitstap. 

De opvang vindt plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12u tot 13.30u voor het middagtoezicht en na school tot 18u. Op woensdag kunnen de kinderen tot 18u blijven.