Schoolproject: Ons eigen verhaal

Alles en iedereen heeft een eigen verhaal

Dankzij een kunstkuurproject werken we van 2022 - 2025 samen met de academie voor beeldende kunst én het poëziecentrum. Samen ontdekken al onze leerlingen dat er achter elk kunstwerk een verhaal schuilt én dat elk kind een eigen manier heeft om naar kunst te kijken.

Alle kinderen leren hun eigen verhaal te vertellen of verbeelden en leerkrachten leren hoe ze de kinderen daar het beste bij kunnen begeleiden.

Dankzij het feestjaar van het MSK nemen we volgend schooljaar een vliegende start :-)

Ook wij als school hebben ons eigen verhaal

En dat verhaal schrijven we elke dag samen.

Ons jaarthema voor 2022 - 2023 is dan ook 'Ons eigen verhaal!'

We willen jullie graag vertellen wie wij zijn. Daarom zullen onze teamleden, kinderen en ouders samen reflecteren en de essentie van onze school naar buiten brengen in 'ons eigen verhaal'.

Aangezien we pilootschool zijn in het actieonderzoek 'co-teaching' van het research centre for learning in diversity, schrijven ook studenten en docenten van de HoGent mee aan ons verhaal.