Een veilige leefomgeving

De school creëert een veilige leefomgeving waarin de kinderen in voldoende mate zichzelf kunnen zijn, waarin zij nieuwe ervaringen kunnen opdoen en die op hun eigen manier kunnen verwerken.

Die veilige leefomgeving krijgt vorm door de basisregels van de school. Door de keuze voor freinetonderwijs aangevuld met een atelierwerking en door samen met de andere kinderen en de volwassenen te werken aan een school waar iedereen een plek vindt.

Meer uitleg hierover vindt u op de pagina 'Onze school'