Inschrijvingen 2021-2022

De inschrijvingen voor 2021-2022 gebeuren digitaal door code ROOD.

     - Vanaf 11 mei 2021 om 9u kan je via deze link inschrijven voor volgend schooljaar

De school waar iedereen een plek kan vinden

  • Inzet van de school

    De Sassepoort - Spoor 9 is een basisschool voor buitengewoon onderwijs, type 3 en type 9, waar kinderen op schools en sociaal-emotioneel vlak opnieuw alle kansen krijgen. Dit gebeurt door een veilige leefomgeving te creëren. Onze inzet is dat de kinderen na verloop van tijd zelfstandig worden, een andere manier vinden om met hun omgeving om te gaan en zich op schools vlak ten volle ontplooien.

    Een veilige leefomgeving

  • Inschrijven

    Inschrijven kan het hele schooljaar door en gedurende de eerste week en laatste twee weken van de zomervakantie. U maakt daarvoor best eerst een afspraak met de directie of het secretariaat (via 09/2333658), zodat er voldoende tijd is voor een gesprek over onze werking, een bezoek aan de groepen en het invullen van de nodige paperassen.

    Mee te nemen bij inschrijving