Praktische informatie

Op deze pagina vindt u meer informatie over:

  • onze uurregeling
  • Leerlingenvervoer
  • Wat mee te nemen bij inschrijving

Onze uurregeling

Onze school is open van maandag tot en met vrijdag.

  • in de voormiddag: 8.50-11.40 uur (op woensdag: 8.45-12.20 uur)
  • in de namiddag: 13;00-15.45 uur

Voorschoolse opvang

Vanaf 8.00 uur is er voor een beperkt aantal kinderen opvang voorzien in het lokaal van Riet en in de sportzaal. Vanaf 8.30 uur gaan de kinderen naar de grijze speelplaats.

Middagopvang

Kinderen die ’s middags op school blijven, betalen opvang. De kinderen kunnen tijdens de middag ofwel een warme maaltijd bekomen of hun lunchpakket nuttigen. Op school drinken we water. Elk kind heeft zijn eigen drinkbus. Het eten gebeurt in twee groepen (jongsten & oudsten) in de eetzaal. De eerste groep eet van 11.40 tot 12.00 uur, de tweede groep van 12.00 tot 12.20 uur. 

De jongste en oudste groepen spelen ook apart: de ene groep kan kiezen tussen de grijze en de groene speelplaats, de andere tussen de speeltuin en het voetbalveld. 

Elke week wisselen de groepen van uur waarop ze eten en speelplaatskeuzes.

Naschoolse opvang

Behalve op woensdag is er naschoolse opvang voorzien tot 16.30 uur. Kinderen die geen gebruikmaken van het leerlingenvervoer of die niet zelfstandig naar huis mogen gaan, moeten ten laatste om 16.30 uur worden opgehaald.

Woensdagnamiddagopvang

Op woensdag is er opvang voorzien van 12.20 tot 17 uur. Je moet hier wel voor inschrijven! Geef ten laatste op maandag een seintje aan het secretariaat (09/2333658).

 

Leerlingenvervoer

Leerlingen die bij ons naar school komen hebben recht op gratis leerlingenvervoer (op voorwaarde dat we de dichtsbijzijnde school type 3/type 9 zijn) . Dit kan je aanvragen bij je inschrijving. 

De school is ook vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Oudere leerlingen die zelfstandig kunnen komen, mogen dit na overleg met de ouders.

Wat neem je mee bij inschrijving?

Om in te schrijven zijn de volgende documenten vereist:

  • een inschrijvingsattest type 3 of type 9, afgeleverd door een daartoe bevoegd C.L.B.
  • de kids-ID, eID of ISI-kaart van het kind
  • de eID van beide ouders (voor het rijksregisternummer)