Klas Britt

WELKOM IN DE KLAS VAN BRITT, een buitengewone Freinetschool!

Op onze school wordt het freinetonderwijs aangeboden want wij gaan er van uit dat kinderen veel beter en langer onthouden wat ze zelf aanbrengen. Het werk in onze klas vertrekt dus vanuit hun ervaringen en interesses. Elke ochtend komen we met de hele klas samen in de kring. In de praatronde worden ervaringen en verhalen uitgewisseld. Die zijn het vertrekpunt waar het schools werk aan gekoppeld wordt. Kinderen plannen samen met de leerkracht het werk binnen een vast dag- en weekschema. Het eigen werk wordt aan de groep voorgesteld in de afsluitkring. Op deze momenten krijgen de kinderen feedback, appreciatie en kan het werk samen met anderen verder uitgediept worden. De basisvoorwaarde is dat elk kind er zichzelf moet kunnen zijn en moet de klas als een veilig plek kunnen beschouwen.

Als leerkracht laat ik ruimte voor initiatief en zelfstandigheid, door in de klas een veilig klasklimaat te scheppen. Er wordt gezorgd voor verdieping en verrijking via verschillende technieken, zoals de praatronde, vrije teksten, WO- en rekenonderzoek, tekstbesprekingen, illustratietechnieken… Ze leren schrijven, lezen en rekenen in een inhoudelijk zinvolle context, terwijl ik de eindverantwoordelijkheid behoud en ervoor zorg dat alle leerinhouden aan bod komen. We gaan ook wekelijks op uitstap: een museum, een leerwandeling, een sportieve namiddag, een bezoek aan de bib,…  Elk kind wordt volgens zijn mogelijkheden en leertempo zo ver mogelijk gebracht. De mogelijke terugkeer naar het regulier onderwijs wordt op het eind van de lagere school-carrière samen met het kind en de ouders voorbereid.

Benieuwd over de Freinettechnieken die in onze klas gebruikt worden? Lees dan verder op mijn blog  https://klasbritt.wordpress.com/

Kijk ook gerust eens op onze facebookgroep 'klas Britt'.