Klas Sanne

In onze opstapklas worden kleuters met zowel gedragsmatige problemen als ASS met open armen ontvangen.

Zowel op sociaal, communicatief als motorisch vlak krijgen de kinderen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op eigen tempo.  Hier komt veel individueel werk aan te pas.

Zoals in elke freinetklas starten we met een kringgesprek waarin iedereen de kans krijgt om iets te tonen uit het opstartatelier of iets te vertellen van thuis. In de kring geven we elke kleuter een verantwoordelijkheid om de betrokkenheid te verhogen. Zo is er iemand die de klaspop aankleedt, iemand die het muisje bij de juiste dag hangt, iemand die het weersymbool ophangt, iemand die tekent…

Voelen en zingen zijn twee zaken die de kinderen meer laten ervaren waarmee je bezig bent. Na een dagje zee vullen we enkele bakjes met schelpen, zand, zeewier om in de kring te tonen. Zo kunnen de kinderen spontaan verwoorden waar ons project over gaat. 

Zoals je kan zien op onze klasfacebook gaan we veel op stap, dit om op een spontane manier taal actief te gebruiken en te leren hoe onze grote wereld in elkaar zit (waar rijdt de ziekenwagen heen? hoe geraakt al dat water in de zee).

De oudere kleuters krijgen een aparte talige/rekenkundige naverwerking aan het werktafeltje. Hier worden projectwoorden gehakt en geplakt, zinnen gevormd, hoeveelheden overzien, gemeten. Dit gebeurt ook wel eens aan de hand van een werkblad.

Experimenteren is zeer belangrijk in deze klas, met zand en water in de eerste plaats. Alledaagse gebruiksvoorwerpen zoals lijm en schaar worden onder begeleiding aangeboden.

Aangezien de zelfredzaamheid bij de kleuters nog in volle ontwikkeling is gaat er veel tijd van de dag naar de overgangs- en eetmomenten. De kinderen leren zelf hun schoenen uitdoen, jas ophangen, boekentas legen…

Onze schooltaak, de konijnen voederen, krijgt een centrale plaats doorheen onze dag.