Atelierwerking

Er wordt niet alleen in de klas geleerd en gewerkt, maar ook in de ateliers. Een kind kan niet alles leren in een klas en moet ook niet altijd in de klas zijn. De ateliers zorgen er mee voor dat de school meer is dan een school. Het zijn plaatsen waar de kinderen aansluiting kunnen vinden bij de school, een plek vinden voor zichzelf. Er zijn verschillende ateliers: brood, soep, hout, schilderen, op stap, verhalen...

Hier en nu

Soms heeft een kind talenten die niet altijd aan bod komen in de klas, soms is het beter even met de handen in plaats van met het hoofd te werken, soms zorgt het leren voor zoveel druk dat het kind ook ergens anders wil zijn, soms wil het iets helemaal anders doen en dan terugkomen naar de klas.
De ateliers zijn plaatsen waar de kinderen op eigen initiatief naartoe kunnen om ‘iets’ te doen, om creatief te werken, om te ontdekken wat ze willen doen, om ideeën op te doen, om te kijken wat andere kinderen doen, om een tijdje bij andere kinderen te zijn, om er soms alleen met een volwassene te zijn, om letterlijk uiting te geven aan dat wat hen beneemt. Plaatsen waar ze kunnen opgaan in het hier en nu.

Aanvaarding

De ateliers vormen binnen de school ook een 'institutie' die de weigering van het kind aanvaardt, de weigering om in de klas te zijn, de weigering om zich aan te passen. De weigering is vaak een manier om een eigen bestaan te vinden. Tegelijk zorgt het aanvaarden van de weigering ervoor dat sommige kinderen echt kunnen binnenkomen in de klas. Wie móét binnenkomen, komt niet echt binnen. Wie móét werken, werkt niet echt.

Natuurlijke omgang

In de ateliers heerst een natuurlijke sociale omgang. Ze worden er onthaald door volwassenen die op hun eigen manier in het leven staan en vanuit hun eigenheid aan het werk zijn. De kinderen voelen er zich aanvaard, beluisterd en gewaardeerd.
De atelierwerking staat via het project Biezebeize ook open voor kinderen uit het gewoon onderwijs.

Naar Biezebeize