Extra omkadering

Onze paramedische omkadering staat in voor de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding op vlak van:

* logopedie
* kinesitherapie
* psychotherapie

We kiezen ervoor om deze therapie zoveel mogelijk binnen de klaswerking aan te bieden of in kleine groepjes. Het werken in groep is motiverend en kinderen leren zo van elkaar. Individuele therapie is in uitzonderlijke gevallen ook mogelijk, telkens na overleg op de klassenraad.