Extra omkadering

Onze paramedische omkadering staat in voor de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding:
* logopedie
* kinesitherapie
* psychotherapie
* kinderverzorging
Er wordt individuele therapie voorzien maar even vaak is er ondersteunend werk in de klas.

Het vervolg van deze pagina is nog in aanmaak.