Freinetonderwijs

We kiezen ervoor om freinetonderwijs aan te bieden. Wij gaan er immers van uit dat kinderen willen weten. Ze willen weten hoe appelmoes gemaakt wordt, ze willen weten wanneer de dinosaurussen leefden… Een kind onthoudt veel beter en langer wat het zelf aanbrengt. Op deze school motiveren we de kinderen door te vertrekken van wat er bij hen leeft. Hun ervaringen staan centraal.

Betrokkenheid

Door ons aanbod van ervaringsgericht onderwijs voelen de kinderen zich meer betrokken bij het klasgebeuren. Ook door het organiseren van klastaken proberen we de betrokkenheid van de kinderen te vergroten.

Indiviueel en samen

Het werk in de klas vertrekt vanuit zichzelf, hun behoeften en interesses. Elke ochtend komen we met de hele klas samen in de kring. Hier worden ervaringen en verhalen uitgewisseld. Deze zijn het vertrekpunt waar het schools werk aan gekoppeld wordt. Kinderen plannen samen met de leerkracht het werk binnen een vast dag- en weekschema. Het eigen werk wordt dagelijks voorgesteld aan de groep in de afsluitkring. Op deze momenten krijgen de kinderen feedback, appreciatie en kan het werk samen met anderen verder uitgediept worden.

Technieken

De leerkracht laat ruimte voor initiatief en zelfstandigheid door in de klas een veilig klasklimaat te scheppen. Er wordt gezorgd voor verdieping en verrijking via verschillende technieken, zoals de praatrondes, vrije teksten, WO- en rekenonderzoeken, tekstbesprekingen, illustratietechnieken... Ze leren schrijven, rekenen en lezen in een inhoudelijk zinvolle context.
Aan de hand van teksten, uitstappen, ateliers en creaties gaan we actief op zoek door te experimenteren en te onderzoeken. Gedurende dit traject behoudt de leerkracht te allen tijden de eindverantwoordelijkheid en zorgt hij ervoor dat de leerinhouden aan bod komen.

Eigen leertraject

We kiezen voor kleine, samengestelde groepen waarbij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen binnen de klas bij elkaar aansluiten. Elk kind wordt volgens zijn mogelijkheden en leertempo zo ver mogelijk gebracht binnen zijn eigen leertraject. De mogelijke terugkeer naar het regulier onderwijs wordt op het eind van de lagereschoolcarrière samen met het kind en de ouders voorbereid.