Pedagogiek

De 'institutionele' pedagogiek vormt de basis voor het ervaringsgericht onderwijs en de atelierwerking van De Sassepoort - Spoor 9. Deze pedagogiek geeft de kinderen veel inspraak en verantwoordelijkheid. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om voldoende vertrouwen te verwerven. Zo ontstaat een school waar kinderen en volwassenen samenleven en samenwerken.

'Instituties'

De 'institutionele' pedagogiek creëert via de klasraad en de schoolraad voortdurend 'instituties' die zorgen voor voldoende organisatie, afspraken en grenzen die niet mogen overschreden worden.

Drie pijlers

De institutionele pedagogiek berust op drie pijlers: het werk, de relaties en het onbewuste.

  • Het werk krijgt vorm via het freinetonderwijs: het kind wordt niet beschouwd als ontvanger van leerstof maar als iemand die op actieve wijze zijn wereld verovert.
  • De relaties betreffen de voortdurende wisselwerking tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de volwassenen, de manier waarop zij samen school maken.
  • Het onbewuste staat voor de ervaringen van de kinderen, hun herinneringen en verlangens, hun dromen en creaties.

Deze drie pijlers komen over de hele school aan bod, zowel in de klas als in de ateliers.