Samen school maken

Op De Sassepoort - Spoor 9 worden de kinderen ernstig genomen. Zij hebben inspraak in wat er gebeurt, dragen mee zorg voor de school en kunnen ook kiezen om in de ateliers te gaan werken. Voor een veilige, betrouwbare schoolomgeving zijn er wel duidelijke afspraken nodig. Afspraken die de relaties tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de volwassenen regelen.

Basisregels

De afspraken op De Sassepoort - Spoor 9 zijn te herleiden tot drie basisregels:

  • de groep: wie aan het werken of spelen is, mag niet gestoord worden
  • de mensen: we dragen zorg voor onszelf en de anderen
  • het materiaal: we dragen zorg voor de spullen van iedereen en voor de natuur.

Medezeggenschap

Indien daar vanuit de klas of de school nood aan is, krijgen deze basisregels verder vorm in concrete afspraken. Dat gebeurt in de klasraad of schoolraad. Dat zijn twee regelgevende 'instituties' waarop de kinderen een beroep kunnen doen. Hun toepassingsveld is verschillend, maar in beide raden zijn het de kinderen die meebepalen wat kan en wat niet kan, welke sancties eventueel nodig zijn, welke andere mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen. De kinderen hebben dus medezeggenschap over het reilen en zeilen op school.

Vertrouwen

Dit 'samen school maken' is een essentieel onderdeel van de school. Naarmate de kinderen voelen dat zij ernstig genomen worden, naarmate zij ervaren dat de school er voor hen is, verwerven zij meer vertrouwen in de school en voelen zij zich veilig.