Opvang

  • Buitenschoolse opvang


    * voor en na school is er een beperkte opvang
    * over de middag is er opvang
    * ook op woensdagnamiddag is er een aanbod voorzien
    * op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties is er geen opvang voorzien.