Het schoolgebouw

Ligging

Overzicht Campus

1.De Wingerd - 2.KASK - 3.DKO - 4.Het Kwadrant - 5.Freinetmiddenschool Gent
6.Het Spectrum Gent - 7.CVO - 8. moestuin

Uitzicht