Visie

Visie Freinetmiddenschool Gent

Samen leven

De Freinetmiddenschool verwelkomt kinderen met verschillende achtergronden en interesses in de eerste graad van het secundair onderwijs. Een mix van culturen en levensvisies ervaren we als een meerwaarde. Of je nu kiest voor een meer theoretische of een meer praktische richting: we leven samen, spelen samen, sporten samen, werken samen aan projecten. Zo leren we elkaar en elkaars talenten beter kennen. We gaan samen op zoek naar goede leefregels zodat iedereen zich thuis voelt in de groep.

Samen werken

De overgang van lager naar secundair onderwijs is een enorme stap. We kiezen bewust voor een middelgrote school waar leerlingen, schoolteam en ouders via een open dialoog en gelijkwaardige inspraak werken aan kwaliteitsvol onderwijs. Vanuit de Freinetpedagogiek werken we dagelijks aan actief burgerschap, democratische opvoeding en gelijkwaardigheid.

Samen leren

Om aan de leer- en andere noden van ieder kind tegemoet te komen, zetten we in het eerste jaar in op samen leren waar mogelijk en op apart leren waar nodig. Samen met het hele schoolteam zorgen we voor een motiverende leeromgeving. We volgen ieders leer- en ontwikkelingsproces zorgvuldig op en begeleiden leerlingen om dit in eigen handen te nemen. De Freinetpedagogiek, die aansluit bij wetenschappelijke bevindingen over goed onderwijs, vormt hierbij onze leidraad. Ook als schoolteam blijven we leren van elkaar.

Samen op weg

Het hele schoolteam gaat professioneel om met zorgnoden. We stemmen onze zorg af op wie die kan gebruiken en bieden extra ondersteuning aan wie die nodig heeft. Daarbij hebben we ook oog voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. In overleg met het kind, de ouders en andere partners zoeken we samen de best mogelijke ondersteuning of het beste leertraject.

Samen ontdekken

Het hele schoolteam zet op een positieve manier in op de talenten van de kinderen. De oriënterende eerste graad bereidt kinderen zo goed mogelijk voor op de tweede graad. Dat kan zowel een ASO, BSO, KSO als TSOrichting betekenen. Zolang de keuze maar vertrekt vanuit dat wat kinderen goed kunnen, graag leren kennen of willen ontdekken.

Visie Stad Gent

Het Stedelijk Onderwijs Gent (SOG) wil optimale leer- en ontwikkelingskansen creëren en het verdrag van de rechten van het kind effectief maken in de kind- en jeugdvriendelijke stad Gent. Het realiseert een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving, ondersteund door een performante organisatie.

  1. Het SOG hanteert een visie die gefundeerd is op een pluralistische, democratische grondslag. Het aanbod staat open voor iedereen, met respect voor ieders achtergrond en eigenheid. Diversiteit wordt gezien als een meerwaarde.
  2. Het SOG staat voor een participatieve cultuur met grote betrokkenheid van en samenwerking tussen alle actoren.
  3. Het SOG geeft iedereen maximale kansen. Welbevinden, zorg en inclusie krijgen vorm binnen de dagelijkse werking.
  4. Het SOG vervult een voortrekkersrol in het stimuleren van creativiteit en innovatie en het ondersteunen van initiatief.
  5. Onderwijs bouwt mee aan een duurzame toekomst van de stad en de samenleving. Het SOG biedt kans tot levenslang en levensbreed ontplooien vanuit een kwaliteitsvolle omkadering en dienstverlening