Onze school

 • Onze visie

  Hier vindt u volgende teksten:

  - Pedagogisch Project, 

  - Intern Schoolreglement - "Het leven op de Boomgaard"

  - Schoolreglement van de Stad Gent

  - Huiswerkbeleid

  - Visietekst - Zindelijkheid

  - Visietekst 1e leefgroep - Verbreden / versnellen

   

  wat ziet zij door het kleine deurtje2
 • Freinet op de Boomgaard

  Als Freinetschool kiezen we voor functioneel werk en natuurlijk leren. Een goed ingerichte klas in een uitdagende leef- en werk omgeving en een sterke organisatie waarbinnen kinderen kunnen onderzoeken, uitwisselen en ervaringen vastleggen zijn absolute voorwaarden. 

 • Het leven van Freinet

  Célestin Freinet werd in 1896 geboren in een boerengezin in het Zuidfranse dorpje Gars. 

  freinet en kinderen2
 • De invarianten van Freinet

  Een freinetschool heeft meesters en juffen nodig die niet alleen doorkneed zijn in de freinettechnieken, maar zich ook de pedagogische visie die daaraan ten grondslag ligt, eigen hebben gemaakt. 

 • Voor het eerst naar school

  Download hier de brochure

  Voor het eerst naar school