Groene vingers

Sinds februari wordt er naarstig gewerkt aan het (her)opstarten van een moestuin op De Harp. Op korte tijd onderging het braakliggend stukje grond aan de fietsenstalling een kleine metamorfose, “van niets naar iets”.  

Klas Saskia volgde nog net op de valreep, vlak voor de "paaspauze", een coronaproof workshop met moestuinexpert Diëgo van Anupana vzw i.s.m. Stad Gent Klimaatscholen.  

Een Klimaatschool bouwt mee aan Gent Klimaatstad door o.a. vergroening op de speelplaats, werken rond duurzaam voedsel, enz.

Bekijk hieronder de foto's van de eerste workshop.

Klas Saskia krijgt diepgroene vingers!