Rust op school

Lotte, een stagiair orthopedagogie loopt stage bij ons. In het kader van haar bachelorproef werkt zij aan 'rust op school'. In september is zij weer gestart met yogalessen tijdens de middagpauze van 13u tot 13u40 in de turnzaal. Dit schooljaar doen ook de kleuters mee! Op maandag-, donderdag- en vrijdagmiddag gaat er een yogales door. Tijdens dit rustmomentje maken de kinderen kennis met verschillende rusttechnieken: ademhalingstechnieken, yogahoudingen, meditatie onder de vorm van visualisaties en ruimte om hun emoties te tonen. Er is alvast veel interesse!

In het kader van haar eindwerk organiseert zij daarnaast ook rustmomenten in enkele klassen. Ze zijn al van start gegaan in Klas Kim, Klas Saskia en Klas Hannes. Deze gaan wekelijks door op een vast moment en bieden aan de hand van rusttechnieken een adempauze voor de leerlingen.

Haar ultieme doel is om de kinderen rusttechnieken mee te geven waar ze later naar kunnen terug grijpen als het wat te druk is.