Inschrijven en rondleidingen

Heb je interesse om jullie zoon/dochter in te schrijven in de Harp ? Dan ben je van harte welkom op onze ouder rondleidingen. Je krijgt tijdens de rondleiding informatie over de werking en hoe je kan inschrijven. Daarnaast de mogelijkheid om jullie vragen te stellen en last but not least piepen we even in de klassen.

Ben je graag aanwezig op één van de rondleidingen, kies een datum uit en stuur een mail naar deharp.dir@onderwijs.gent.be

Voorziene rondleidingen (elke rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur – rondleidingen op woensdagnamiddag en avond zijn uiteraard zonder de kinderen)

Wegens de huidige Covid-maatregelen zijn rondleidingen op de school niet mogelijk. Er zijn enkele online infosessies gepland waarbij een algemene uitleg is en er mogelijkheid is tot vragen stellen.(zie data hieronder) Van zodra bezoek op de school mogelijk is, zullen geïnteresseerde ouders die een online infomoment volgden nog uitgenodigd worden voor een rondleiding in de school. 

Online infosessies:

Kies een datum uit en mail deze door naar deharp.dir@onderwijs.gent.be 

U ontvangt daarna een link voor deze infosessie. 

Maandag 18 januari 2021 - 14u 

Woensdag 20 januari 2021 - 9u

Donderdag 28 januari 2021 - 16u30

Maandag 1 februari 2021 - 19u

Dinsdag 2 februari 2021 - 11u

Donderdag 4 februari 2021 - 10u

Dinsdag 9 februari 2021 - 18u

 

 

 

Welke kinderen kunnen aanmelden ?

Alle kinderen geboren in 2019 die voor de eerste keer naar school mogen, ook al is dit pas op 1 september 2022. Ook voor oudere kinderen die volgend schooljaar van school willen veranderen.

Wat gebeurt er als ik mijn kind niet aanmeld ?

Dan kunt u in de late inschrijvingsperiode nog een plaats zoeken maar veel scholen zullen dan al vol zijn. We raden u aan om zeker aan te melden.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden ?

U kunt uw kind aanmelden voor alle Gentse scholen van het gewoon onderwijs. U meldt uw kind het best aan voor 5 scholen of meer. Dit betekent niet dat u minder kans maakt op een plaats in uw favoriete school! Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat u uw kind kunt inschrijven in een school van uw keuze.

Gaat uw kind volgend schooljaar naar een school van het buitengewoon onderwijs, dan hoeft u het niet aan te melden. U kunt uw kind rechtstreeks inschrijven in de school. Heeft uw kind een verslag voor het buitengewoon onderwijs, maar wilt u het toch inschrijven in een gewone school ? Maak dan wel gebruik van het aanmeldingssysteem.

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang ?

Neen, het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden en uw gegevens aan te passen.

 

Aanmeldingsperiodes: zie website www.meldjeaan.be

 

Is mijn kind een indicator of niet-indicator leerling ?

Een indicatorleerling is een leerling van wie

  1. De moeder geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs heeft en/of
  2. Het gezin een Vlaamse schooltoelage ontvangt voor een kind in het basis- of secundair onderwijs.

De andere kinderen zijn niet-indicatorleerlingen.

 

Voor meer info omtrent het inschrijvingssysteem.

http://meldjeaan.be