Schoolreglement Hotelschool Gent

Het schoolreglement van de Hotelschool Gent bestaat uit twee delen:

  • Algemeen schoolreglement voor het secundair onderwijs
  • Intern Reglement Hotelschool Gent

Het Algemeen schoolreglement voor het secundair onderwijs werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Het intern- en studiereglement werd goedgekeurd door het hoofd Intern verzelfstandigd agentschap Stedelijk onderwijs Gent (IVA SOG).

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Algemeen schoolreglement voor het secundair onderwijs

Dit algemene schoolreglement is hetzelfde voor alle scholen van Intern verzelfstandigd agentschap Stedelijk onderwijs Gent (IVA SOG).
Het bevat algemene bepalingen betreffende onder meer de toelatingsvoorwaarden, aan- en afwezigheden, gedragsregels, verzekeringen, evenals leefregels en de tuchtmaatregelen.

Intern Reglement Hotelschool Gent

Het interne reglement bevat de specifieke regels voor de Hotelschool Gent. Deze omvatten de bepalingen en leefregels in overeenstemming met het pedagogisch project van de school.

In het kader hiervan hechten wij heel veel belang aan de afspraken m.b.t. gedrag en houding van de leerlingen, evenals de specifieke vereisten i.v.m. voorkomen, kledij en materiaal.

In dit deel is tevens de bijdrageregeling opgenomen.

Klik op de afbeelding om te vergroten.