Hotelschool Gent, een school met visie!

Met passie aan de slag in de smaakvolle school van Gent!

In de Hotelschool Gent geloven we in de talenten en groeikansen van elke leerling en elk teamlid. Samen wakkeren we het enthousiasme en de passie van de leerlingen aan voor een beroep binnen de horecasector en/of bakkerijsector.

We bouwen aan een warme en veilige school waarin alle leerlingen, leerkrachten, teamleden en ouders zich welkom voelen.

We stimuleren iedereen om kwaliteitsvolle prestaties neer te zetten, zowel in de praktijk- als in de algemene vakken. We zien iedere fout als een stimulans om door te zetten en eruit te leren.

We reiken onze leerlingen handvatten aan om verder te groeien als mens en als professional in de snel veranderende maatschappij. Onze leerlingen mogen trots zijn op wie ze zijn, wat ze leren en wie ze worden.

Wederzijds respect, open communicatie en verantwoordelijkheid zijn in dit leerverhaal de rode draad.

Loopt het even stroef? Dan kijken we samen met de leerling welke ondersteuning nodig is.

Iedereen is anders en uniek. We bekijken diversiteit als een mogelijkheid om van elkaar te leren en teamwork te bevorderen bij de leerlingen.

We geven onze leerlingen alle kansen om te schitteren, elk op hun eigen manier.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Onze schoolvisie sluit aan bij de visie van het Onderwijs Stad Gent.
Zie link schoolreglement: https://scholen.stad.gent/hotelschool/node/14467

Schoolvisie

Klik op de afbeelding om te vergroten.