Autiwerking

Visietekst Autiwerking

F1C en F2C zijn klassen op maat voor leerlingen met attest OV2 en type 9.

Leerlingen leren er samen ‘leven’ en ‘leren’. Op die manier bereiden we hen voor om zo zelfstandig mogelijk in onze maatschappij te kunnen functioneren.

 

Waarom? Leerlingen met autisme verdienen een auti-vriendelijke omgeving, waarin ze zich goed voelen. Wie zich veilig voelt zal zich optimaal kunnen ontwikkelen. We bereiden hen voor op een mooie toekomst, waarin ze hun krachten en talenten ten volle ingezet kunnen benutten.

 

Hoe? De autiwerking kenmerkt zicht door kleine klasgroepen in prikkelarme klassen. De aangeboden structuur wordt door een gespecialiseerd lerarenkorps gecreëerd. Door wekelijks overleg bewaken ze we de coherentie en consequente aanpak binnen de werking. Ze We zetten in op zinvolle individuele leerstof, aangepast aan hun mogelijkheden en noden.

Daarenboven streven we naar een goede communicatie met de ouders om zo tot een maximale ouderbetrokkenheid te komen.

 

Wat? In de hedendaagse maatschappij met hoge leer-en prestatiedruk, is het moeilijk voor leerlingen met autismespectrumstoornis om voldoende basisrust te vinden. Vandaar dat wij met onze werking terug willen keren naar de essentie en leerlingen leren te vertragen in hun leven. We leren hen in de eerste plaats terug tot rust te komen, te genieten en de basisrust bij zichzelf terug te vinden. We leren hen op zoek te gaan naar hun talenten, die te benoemen en in te zetten naar een realistische blik op hun toekomst.

In het Anker zetten de leerlingen koers naar een leven waarin ze zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij van morgen.