Het Anker

Opleidingsvorm 2

OV2 is best oké!

De doelstelling van onze school is jongeren met een mentale beperking op een realistische manier voorbereiden op integratie in een beschermd woon- en werkmilieu.

We trachten elke jongere te stimuleren om zijn mogelijkheden optimaal te benutten en zijn zelfvertrouwen en eigenwaarde te vergroten.

We vertrekken vanuit het idee dat elke jongere gelijke kansen verdient. Iedereen heeft mogelijkheden en kwaliteiten.

Belangrijk hierbij is dat de leerstof en de activiteiten aansluiten bij het “echte” leven, waar het accent ligt op het verwerven van sociale vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te functioneren.

De basis waarop het leren kan plaatsvinden is vertrouwen en een blijvend geloof in de jongere..

Onze troeven

Kleinschalige school, bereikbaar met openbaar vervoer

Kleine klassen

Nauwe samenwerking met ouders

Schoolbus

Mobibkaart vanaf 15 jaar

Nazorg afgestudeerden

Auti-werking