Visitekst

Visitekst

Wij zijn een kleine school waar gelijke kansen centraal staan en jongeren zich kunnen ankeren. De doelstelling van onze school is om jongeren op een warme en functionele manier voor te bereiden op integratie in een beschermd werkmilieu. Als kern van onze school betrachten we een open én verbonden klimaat, waarin jongeren zich optimaal ontpoppen tot zichzelf.

We bieden gelijke kansen aan alle jongeren, maar behouden de eigenheid van elke jongere. We zien diversiteit binnen onze school als een realistische weerspiegeling van de samenleving en als verrijking. Binnen die diversiteit hechten wij als school veel belang aan respect en samenhorigheid.

We bieden een gezonde en veilige leer- en werkomgeving, waarbij wij onze jongeren voorbereiden op de toekomst. Hierbij houden we als team rekening met verschillende uitdagingen op maat. Daarnaast zijn structuur en een voorspelbaar kader waarden die als een rode draad terug te vinden zijn in de schoolwerking.

Binnen het groeiproces inspireren we zelfontwikkeling. We stomen de jongeren klaar via verschillende methodieken om zichzelf te zijn, ‘sterk’, en in ontwikkeling met anderen. Door samen op stap te gaan begeleiden we de jongeren om zichzelf te versterken, zichzelf te leren kennen en zichzelf te reguleren.

We laten de jongeren proeven van verschillende domeinen binnen en buiten de schoolmuren. Binnen deze domeinen staat boeiend leren centraal. 

Via het uit- en bandwerk op de school worden de jongeren via persoonlijke uitdagingen vaardiger en emotioneel rijker om werkervaringen aan te gaan. Door stages groeit hun zelfvertrouwen waardoor ze geactiveerd worden voor maatschappelijke participatie.

Om deze participatie op alle vlakken mogelijk te maken vinden we het leren kennen van de netwerken van onze jongeren uitermate belangrijk. We zetten in op warme ouderbetrokkenheid en het versterken van elk netwerk. Dit uit zich in eerlijke communicatie met elke betrokken partner.

“Jongeren vol zelfvertrouwen laten thuiskomen in hun eigen lijf en krachtig maken om hun eigen weg uit te stippelen.”