Missie en visie

Missie

Wij zijn een stedelijk onderwijsinternaat voor schoolgaande kinderen uit het lager- en secundair buitengewoon onderwijs.

Dit voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

We bieden weekopvang (dag- en nacht) buiten de schooluren en dit van zondagavond 19u t.e.m vrijdagochtend.

We bieden veiligheid, structuur, zorg en proberen de draagkracht van de ouders te vergroten door hen te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen.

Dit doen we door onze opvolging en (studie)begeleiding goed op elkaar af te stemmen.

Hiervoor werken we nauw samen met ouders, scholen, CLB en andere externe partners.

We streven naar een zo hoog mogelijke betrokkenheid en welbevinden van onze kinderen.

Iedereen verdient voldoende kansen om zich te kunnen ontwikkelen en te ontplooien.

We werken op maat van het kind, met respect voor ieders eigenheid en diversiteit.

We hebben tevens een signalerende functie, indien we problemen vaststellen die specifieke hulp vereisen.

 

Visie

Het Stedelijk Internaat Gent Kastanje + werkt volgens de visie en het

pedagogisch project van het IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Daarnaast heeft het Stedelijk Internaat Gent een algemene visietekst

Ook heeft het Stedelijk Internaat Gent Kastanje + een heel specifieke visietekst