Woensdag 21/2 pedagogische studiedag

Beste ouder en opvoeder,

 

woensdag 21 februari is een pedagogische studiedag. De school is die dag gesloten.

De buitenschoolse opvang is wel open van 7u-18u voor:

  • kleuters
  • het 1e en 2e leerjaar.

Inschrijven kan via de kinderbegeleiders van de buitenschoolse opvang.  

 

Wat breng je mee?

Op schoolvrije dagen zijn er geen warme maaltijden. 

Breng een lunchpakket, een drinkfles, een 10-uurtje en eventueel een 4-uurtje mee.