Proclamatie K3 + schoolverlaters

Onder voorbehoud van de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen - Coronacrisis