Rabiha - Vert

Rabiha is de leerkracht van bovenbouw 2, één van onze 2 groepen bovenbouw, met ongeveer 24 kinderen van het 5de en 6de  leerjaar.

De kinderen van de bovenbouw gaan 2-wekelijks zwemmen op donderdagnamiddag, en krijgen daarnaast ook nog wekelijks lichamelijke opvoeding van juf Gwen Baert. De zwembeurten zijn opgenomen in de kalender.

Binnen het Stedelijk Onderwijs Gent is er de vrije keuze van levensbeschouwing in de lagere school. Wekelijks worden dan ook 2u levensbeschouwelijke vakken ingericht. Een wijziging van je keuze voor levensbeschouwing moet uiterlijk op de laatste schooldag meegedeeld worden en kan dan ingaan in het nieuwe schooljaar. Gedurende het schooljaar is een verandering niet meer mogelijk.

Voor meer info over de verschillende levensbeschouwingen wijzen we jullie graag door naar de website van de onderwijsinspectie  https://www.onderwijsinspectie.be/nl/voor-ouders