Bericht aan alle ouders

Dag iedereen,

Het lijkt misschien wat stil van onze kant uit, maar we laten jullie toch even weten dat we achter de schermen druk aan het werk zijn om:

- de noodopvang en de pre-teaching op school in goede banen te leiden;

- de kinderen en ouders van op afstand thuis te begeleiden bij de taken;

- materiaal aan huis te leveren voor wie het niet tijdig kan ophalen;

- de organisatie voor volgende week al in elkaar te puzzelen zodat alle kinderen die nood hebben aan opvang en pre-teaching in een veilige contactbubbel terecht komen; (vergeet dus niet via het online document dat we eerder deelden aan te melden)

- ook de laatste kinderen te helpen aan geschikt ICT-materiaal;

- een luisterend oor te bieden aan wie het nodig heeft;

- ...

 

We maken momenteel onze risico-analyse op om goed in te schatten hoe we vanaf 15 mei aan de slag kunnen gaan. Van zodra de preventieadviseur bij ons langskomt kunnen we jullie hierover ook concretere info meegeven.

 

Mocht je de school telefonisch contacteren, en je krijgt niet meteen iemand aan de lijn, hou dan even vol, we doen het momenteel zonder secretariaatsmedewerker en wringen ons in alle mogelijke bochten om iedereen te woord te staan.

Wie recent vragen stelde aan onze brugfiguur ... bij deze willen we jullie er nog van op de hoogte brengen dat Esra na de paasvakantie aan een andere school gekoppeld werd, en wij het voorlopig zonder brugfiguur doen. Maar geen nood, we doen er alles aan om niemand uit het oog te verliezen en kijken er heel erg naar uit om jullie allen toch nog op school te mogen verwelkomen!

Blijf ons contacteren en laat ons weten waar je tegenaan loopt, zodat we kunnen luisteren en bijsturen waar nodig. Jullie zijn ook echt goed bezig !

 

Cathy, Sophie en het enthousiaste Kleurdoosteam