Coronavirus - Maatregelen vanaf 20/04

VERTAALDE BRIEVEN ONDERAAN DIT BERICHT !!

 

Beste ouder

Zoals je hebt vernomen zijn de veiligheidsmaatregelen tegen corona verlengd tot en met 3 mei 2020. Dit betekent dat de scholen op maandag 20 april nog niet opengaan en dat er wordt lesgegeven vanop een afstand.

Er wordt nieuwe leerstof aangeboden onder de vorm van ‘pre-teaching’. Dit is een leermethode waarbij leerlingen vooraf worden voorbereid op leerstof die nadien aan bod komt in de klas. Hoe dit zal verlopen, verneem je via je leerkracht of school.

Om de besmetting verder te doen dalen, blijven kinderen best maximaal thuis. Kinderen die echt niet de gelegenheid hebben om thuis hun schoolwerk te doen,  kunnen hiervoor  terecht op school. Het gaat onder meer om gezinnen die thuis geen PC of internet hebben, geen ruimte of geschikte leeromgeving. De school voorziet voor deze kinderen 3 tot max 4u per dag pre-teaching, rekening houdend met de nodige hygiëne maatregelen.

Dit is ook het geval voor de kinderen in de noodopvang. De opvang op school is voorzien voor een specifieke groep van kinderen. Het gaat om:

  • Kinderen van ouders werkzaam in een cruciale sector
  • Sociaal of medisch kwetsbare kinderen
  • Kinderen met een moeilijke thuissituatie

Meer info over pre-teaching op school?

Wil je gebruik maken van pre-teaching op school of wens je meer info, neem best contact op met Cathy of Sophie, e-mailadres: kleurdoos.dir@onderwijs.gent.be , tel: 0479/992606 (Cathy), 0474/428031 (Sophie)

We zitten in een nieuwe situatie waar we allen aan moeten wennen. Het zal niet gemakkelijk zijn en het is voor iedereen een beetje zoeken.

 

Laat ons samen het beste ervan maken!

Met vriendelijke groeten

 

Inge Dellaert
Directeur Stedelijk Onderwijs Gent

Brieven voor ouders in diverse talen