Kleurdoosfilm

In deze periode kunnen we geen bezoekers op school ontvangen.

Voor onze ouders en voor geïnteresseerden maakten we een filmpje, waarin we de sfeer en de werking van onze school in beeld brachten.

Kijk en ... geniet.

Met dank aan Gaetan Begerem voor de fijne samenwerking en het mooie resultaat.