Organisatie week 25/05

Beste ouders,

Op vrijdag 15/05 hadden wij een goede proefdag en kregen wij het fiat om de lesdagen voor de kinderen van het 1ste en het 6de leerjaar verder te zetten.
Als we er deze week ook in slagen om dit verder veilig te doen, dan kunnen we de kinderen van het 2de leerjaar op dinsdag 26/05 en donderdag 28/05 ook terug naar school komen in de voormiddag.

Los van deze lesdagen staan we ook verder in voor de noodopvang en pre-teaching op school (en begeleiding van kinderen thuis). 
We vragen jullie om UITERLIJK op woensdag 20/05 (12u) via onderstaand document door te geven wanneer je van noodopvang gebruik wil maken. Nadien kan je enkel telefonisch nog een inschrijving voor de opvang aanvragen.

https://forms.gle/Ep7fhq6zrqRJeaK79

Voor wie is de noodopvang op scholen voorzien? Lees de meest recente info via Onderwijs Vlaanderen:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Alvast bedankt voor begrip.