Organisatie week 27/04

Dag iedereen,

Ondertussen is de eerste week van pre-teaching en noodopvang bijna achter de rug en zijn we ons volop aan het voorbereiden op volgende week.

Belangrijk om nog even te herhalen:

- algemene communicatie wordt via de website gedeeld

- specifieke communicatie over de klaswerking, leerstof ... gebeurt via de juffen. Merk je dat dit niet loopt zoals voorzien, geef ons een seintje.

Ook volgende week gaat de school nog niet gewoon open. Jullie hoorden wellicht al een aantal scenario's voor het heropenen van de scholen. Wij vragen om toch nog voorzichtig te zijn met deze informatie en de beslissing van de Nationale veiligheidsraad af te wachten (deze komt morgen terug samen).

Om ons ook voor volgende week goed te organiseren vragen we nogmaals om via onderstaande link door te geven of je gebruik wenst te maken van de noodopvang / pre-teaching. (enkel invullen bij nood, niets invullen als je geen gebruik wenst te maken) Heb je vragen over de pre-teaching op school? Dan neem je contact op met de klasjuf of de zorgcoƶrdinator. Jullie bekijken samen wie hiervoor in aanmerking komt.

https://forms.gle/qciLRDvTMcdX3W9P7

Hou er samen nog even de moed in!

Groeten,

Cathy en Sophie