Richtlijnen Noodopvang op school.

Naar aanleiding van heel veel vragen die we binnenkrijgen rond de inschrijving in de noodopvang zetten we nog even de richtlijnen op een rijtje.
We begrijpen dat het voor vele ouders moeilijk is om te telewerken en tegelijk de kinderen op te vangen, maar we wensen erop in te zetten de richtlijnen zo goed als mogelijk te volgen.

Er zijn drie groepen van gezonde leerlingen voor wie we op school opvang/ preteaching moeten voorzien.

  • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen of kinderen van wie de ouders werken in een sector die heropstart waardoor ze hun kind niet meer zelf kunnen opvangen.
  • Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, onderwijsinternaten , de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten opgevangen worden.
  • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie en waarvoor preteaching thuis om verschillende redenen niet evident is.

Wij kunnen dus geen opvang organiseren voor kinderen van ouders die zelf kunnen instaan voor de opvang van hun kinderen en niet behoren tot bovenstaande groepen.

Alvast bedankt voor begrip.

Het Kleurdoosteam.