Algemene info

Schooluren

Van maandag tot vrijdag gaan de lessen door van

  • 8u20 tot 11u55 (schoolbel om 8u15, de eerste les start om 8u20)
  • 13u30 tot 15u25

We verwachten de kinderen om 8u15 op school, zo kunnen de lessen ook op het voorziene uur starten.
Op woensdag werken we een half dagje, en is iedereen in de namiddag vrij.

Het secretariaat van de school is telefonisch bereikbaar tot 16u30. Nadien neem je contact op via STIBO De Kereltjes op het nummer 09 211 15 27

Kleuters
Vanaf 8 uur krijgt je kleuter een persoonlijk onthaal door de eigen stamgroepleider in zijn of haar vertrouwde omgeving, de eigen klas.
Breng je je kleuter vroeger naar school, dan gebeurt het onthaal in STIBO De Kereltjes. Je kan er elke schooldag terecht vanaf 7 uur.
Voor meer info over de voor- en naschoolse opvang ga je best eens langs bij de begeleiders van STIBO De Kereltjes.

Lagere school
Het gewone toezicht start om 8 uur. Werkende ouders hebben vaak nood aan vroegere opvang. Dat is geen probleem. Er is voortoezicht vanaf 7u30 op de lagere school, niet vanaf 7u.
Heb je echter nood aan een nog vroegere opvang, dan bespreek je dit best met de begeleiders van het dagverblijf. In principe doen zij geen opvang meer voor de lagere school.

Toch te laat
De lessen beginnen ’s ochtends om 8u20 en ’s middags om 13u30. Wij komen graag op tijd en verwachten dit ook van onze kinderen. Ben je later, dan vragen wij om even langs te gaan bij de directeur of het secretariaat, en de rustige sfeer van de activiteiten te respecteren

Iets belangrijks te melden

Is er thuis iets belangrijks aan de hand waardoor je kind wat van slag kan zijn, bespreek dit dan even met de stamgroepleider of geef het schriftelijk door. Maak in andere gevallen een afspraak als je de stamgroepleider uitgebreid wil spreken. (Dit kan ook via het agenda)

Parkeren aan onze school

Onze school is een buurtschool. Daarom doen we een warme oproep om je kind zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te laten komen. Er is namelijk weinig parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving van de school. Ben je toch genoodzaakt om je kind met de auto te brengen, denk dan zeker aan het milieu: geen draaiende motoren a.u.b. Parkeer je auto nooit op het voetpad uit veiligheid voor de kinderen en andere weggebruikers!
Onze school ligt in een zone betalend parkeren.