Schoolafspraken en kapstokregels

Onze afspraken hebben betrekking op de hele school. Alle leerlingen, leerkrachten, bezoekers dragen op deze manier bij tot een fijne leefomgeving.

Kapstokregels

We hanteren schoolbreed deze vier kapstokregels:

  1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
  2. Door goed voor onze spullen te zorgen, zijn ze weer bruikbaar voor morgen.
  3. Regel al je zaakjes goed, dan gaat alles zoals het moet.
  4. Breng jezelf en anderen niet in gevaar, en doe voorzichtig met elkaar.

De kapstokregels worden als rode draad gebruikt bij het opmaken van algemene schoolafspraken en specifieke klasafspraken. Deze afspraken worden samen met de betrokkenen opgemaakt, ze worden niet van bovenaf opgelegd.

ABC van De Kleurdoos

Naast de kapstokregels ontwikkelden we met het schoolteam ook een ABC van De Kleurdoos (het intern schoolreglement).

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Het schoolreglement voor het basisonderwijs, is geldig voor alle basisscholen van het stedelijk onderwijs in Gent.