Schoolvisie

Het pedagogisch project van de school werd goedgekeurd door de schoolraad (april 2011) en omvat volgende onderdelen:

  • Situering van de school
  • Fundamentele uitgangspunten
  • Visie op onderwijs
  • Doelen van de school

Naast het pedagogisch project werkte de school ook haar visie op evalueren en rapporteren uit. Deze tekst werd goedgekeurd op de schoolraad (april 2012)