Zorgbeleid

Naar aanleiding van het decreet op leerlingenbegeleiding werken we momenteel het zorgbeleid van de school verder uit. Meer info volgt later of kan opgevraagd worden via de zorgcoördinatoren.

...