Algemene info

Onderwijsstraat 8, 9050 Ledeberg

Het welzijn en het zich-goed-voelen centraal

In De Kereltjes garandeert een team van geschoold personeel de kwaliteit van de opvang. We streven naar integrale kwaliteitszorg. Het welzijn en het zich-goed-voelen van kinderen, ouders en personeel staan centraal. Het is een garantie voor een degelijke opvang en wederzijds vertrouwen.

Individuele behoeften van elk kind

Wij vangen de kinderen op in een sfeer van veiligheid, geborgenheid en affectie. Door onze flexibiliteit spelen we in op de eigenheid, het eigen ritme en de individuele behoeften van elk kind. We besteden veel aandacht aan bewegingsvrijheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Duidelijke structuur

Met aangepaste prikkels en materialen spelen we in op de zin voor initiatief en exploratiedrang van elk kind. Dit alles gebeurt binnen een voor de kinderen duidelijke structuur. Eenvoudige regels en grenzen zorgen voor de veiligheid die ze nodig hebben om te experimenteren en zich te ontplooien.

Locatie

De Kereltjes biedt een gezellige en kleinschalige opvang in ruime, luchtige en nette lokalen en een aantrekkelijke afgeschermde tuin. We werken in twee leefgroepen, die elk beschikken over aangepast meubilair en speelgoed. Er is gelegenheid om door te groeien naar de aanpalende kleuterschool.