Kinderdagverblijf De Kereltjes

Onderwijsstraat 8, 9050 Ledeberg

In het kinderdagverblijf De Kereltjes is er opvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. Een enthousiast team van verantwoordelijke, kinderbegeleiders, studenten en vrijwilligers zet zich dagelijks in om de hoge kwaliteit te behouden, niet enkel door ‘scholing’ maar ook door onze gedrevenheid.

Zowel kinderen van thuisblijvende, studerende, zoekende en werkende ouders kunnen bij ons terecht op weekdagen van 7 u tot 18 u. De dagprijs wordt bepaald door Kind& gezin en is volgens het inkomen. Verminderd sociaal tarief is mogelijk.

Vanaf 8 weken tot 3 jaar zitten kinderen samen in een leefgroep. Er zijn 2 leefgroepen waar kinderen leren, elkaar helpen, spelen, zich goed voelen, uitdaging krijgen, gestimuleerd en geknuffeld worden … en dit volgens de eigenheid van elk kind.

We  staan open voor en zijn zeer geïnteresseerd in de verschillende (opvoedings)culturen. Samen met de ouders en familie, die we zien als onze partners, proberen we het thuisgevoel binnen te brengen.

 Je hebt de buurt nodig om van kinderopvang een rijke ontmoetingsplaats te maken. Door onze goede, steeds groeiende, samenwerking proberen we gezamenlijk drempels te verlagen om zo de toegankelijkheid te verhogen.

We hopen een plaats te zijn van ontmoeting, deelneming en verbinding van en tussen kinderen, ouders, team en de buurt.