Fanfare

De kleuters leerden bij juf Leila over muziek. Juf Leila wou graag een fanfare starten, maar alleen kon ze het niet. Ze vroeg de kleuters om haar te helpen. Elke kleuter maakte zelf een muziekinstrument. 

Op het einde van juf Leila haar stage, marcheerden de kleuters samen met haar op de speelplaats. 

Tijdens de week experimenteerden de kleuters met muziekinstrumenten, leerden ze een lied, schilderden ze op muziek...