Team

Directie

 • Katrien

  Directie

Beleidsondersteuner

 • Lore

  Beleidsondersteuner

Zorgcoördinator

 • Marianne

  Zorgcoördinator

Administratief medewerker

 • Sophie

  Secretariaatsmedewerker

Leerkrachten kleuter

 • Pascale

  juf K0-K1

 • Malie

  juf K2-K3

 • Marieke

  Kinderverzorgster K0-K1

Leerkrachten lager

 • Mieke

  juf 2e graad

 • Stéphanie

  juf 1e graad

 • Charon

  juf 2e graad

 • Björn

  meester 3e graad

Bijzondere leerkrachten

 • Marianne

  lkr LO kleuter en zorgleerkracht

 • Astrid

  lkr LO lager

 • Sylvia

  zorgleerkracht lager

Bijzondere leermeesters

 • Abdelhak

  Meester Islamitische godsdienst

 • Anne-Mie

  Juf Rooms-Katholieke Godsdienst

 • Juf Room-Katholieke Godsdienst

  Juf Rooms-Katholieke Godsdienst

 • Niet-Confessionele zedenleer

  Leermeester Niet-confessionele zedenleer

 • Brahim

  Meester Islamitische Godsdienst

Middagtoezicht en naschoolse opvang lager

 • Maya

  Begeleider

 • Kristien

  Begeleider

 • Rashida

  Begeleider

Service medewerkers

 • Luydmilla

  Keuken

 • Nazha

  Keuken

Kinderdagverblijf De Klavertjes

 • Shana

  Verantwoordelijke

Buitenschoolse opvang De Klavertjes

 • Vibe

  Verantwoordelijke