Team

Directie

 • Katrien

  Directie

Zorgcoördinator

 • Brecht

  Zorgcoördinator

Administratief medewerker

 • Sophie

  Secretariaatsmedewerker

Leerkrachten kleuter

 • Pascale

  juf K0-K1

 • Ianthe

  juf K0-K1

 • Malie

  juf K2-K3

 • Marieke

  Kinderverzorgster K0-K1

Leerkrachten lager

 • Stéphanie

  juf 1e graad

 • Charon

  juf 2e graad

 • Björn

  meester 3e graad

Bijzondere leerkrachten

 • Mireille

  Zorgleerkracht 2e en 3e graad

 • Marianne

  zorgleerkracht K2/K3 en 1e graad

 • Astrid

  lkr LO kleuter en lager

Bijzondere leermeesters

 • Axel

  Leermeester Niet-confessionele zedenleer

 • Bouchra

  Juf Islamitische godsdienst

 • Eva

  Juf Rooms-Katholieke Godsdienst

 • Martine

  Juf Rooms-Katholieke Godsdienst

 • Brahim

  Meester Islamitische Godsdienst

Middagtoezicht en naschoolse opvang lager

 • Begeleider

  Begeleider

 • Rashida

  Begeleider

Kinderdagverblijf De Klavertjes

 • Shana

  Verantwoordelijke

Buitenschoolse opvang De Klavertjes

 • Kim

  Kinderbegeleider

 • Sabine

  Kinderbegeleider

 • Isabel

  Kinderbegeleider

 • Mohamed

  Kinderbegeleider

 • Vibe

  Verantwoordelijke