Buitenschoolse Opvang De Klavertjes

Buitenschoolse opvang De Klavertjes, kinderdagverblijf (KDV) De Klavertjes en de school zijn allemaal samen te vinden op één site.

Dit zorgt ervoor dat we nauw kunnen samenwerken en afstemmen op elkaar. Bijvoorbeeld als een kindje van KDV naar school/buitenschoolse opvang doorschuift, kunnen we kort op de bal spelen en dit binnenshuis regelen. Dit is een groot voordeel voor alle partijen.

Onze buitenschoolse opvang heeft een ‘groen en duurzame’ visie. Dit is een gedeelde visie van alle betrokken partijen van De Klavertjes.

Doel en Visie

We willen de kinderen bewust maken hoe belangrijk het is om zorg te dragen voor onze omgeving, de natuur en het milieu. In een passief Klavertjesgebouw met een avontuurlijke, groene speeltuin bouwen we aan een wereld waar er genoeg is voor iedereen en voor altijd. We zetten ook in op duurzame relaties.

Onze kinderen worden geïnspireerd om ideeën, gevoelens of ervaringen tot vorm te laten komen waarin zij hun eigen kleur, standpunt, mening ten aanzien van de ander herkennen en beseffen. Door deze te delen met elkaar leren ze reflecteren over zichzelf en de ander en worden ze zich bewust van elkaars aanwezigheid en verschillen. We willen het  groeiproces en de creativiteit van elk kind stimuleren op een innovatieve manier.