Kinderdagverblijf De Klavertjes

De Klavertjes is gelegen in de regio dichtbij het UZ Gent, de Groothandelsmarkt, het Sint-Pietersstation en de E17. We zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer vanuit het station van Gent-Sint-Pieters. Er is ook ruime (betalende) parkeergelegenheid in de straat (Moutstraat 50, 9000 Gent).

Kinderen kunnen van het kinderdagverblijf tot het 6e leerjaar terecht in De Klavertjes waardoor zij een mooie start kunnen maken in hun vroege leven.  Het spreekt voor zich dat er een nauwe samenwerking is tussen het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de school, gelegen in hetzelfde gebouw.

Volg hier onze avonturen.

Groepsindeling

Wij hebben een opvangcapaciteit van 14 kinderen voor de leeftijd van 8 weken tot en met 3 jaar. Er wordt getracht zoveel mogelijk een evenwicht na te streven in de samenstelling van de groep. Dit op vlak van leeftijden, meisjes/jongens en (culturele) achtergrond, om zo tot een zo divers mogelijke groep te komen waar er dagelijks met vol enthousiasme dagelijks voor gezorgd wordt.

Kwaliteitsvolle opvang aanbieden, daar zetten de begeleidsters zich elke dag voor in ! Uw kind wordt dagelijks toevertrouwd aan (minimum twee) vaste begeleidsters. Er werken ook vaste ankers om eventuele afwezigheden van het personeel op te vangen. Op die manier heeft uw kind zoveel, als mogelijk, dezelfde personen die hem/haar begeleiden doorheen zijn/haar opvangperiode. Ook ouders kunnen op die manier een vertrouwensband opbouwen met de begeleidsters.  

Visie

Door de kleinschaligheid van de opvang is er veel vertrouwen en nabijheid bij de kinderen en ouders, zo ontstaat er een hechte band. We bieden een warme, veilige en gezellige omgeving waar kinderen zichzelf kunnen zijn door op hun eigen tempo op te kunnen groeien tot een uniek individu. Kinderen worden uitgedaagd in hun ontwikkeling door het aanbod aan (vrij/begeleid) spel, door de keuze van materialen en door het aanpassen van de ruimte aan de leeftijden en interesses.

Voorafgaand aan de start van de opvangperiode vinden er steeds wenmomenten plaats, deze zorgen ervoor dat de overgang geleidelijk aan kan verlopen. Hierbij wordt er steeds in communicatie gegaan over de thuisgewoontes en de werking van de opvang.  Deze wenmomenten zijn zowel voor de ouder, het kind en de opvang cruciaal om een goede start vol vertrouwen te kunnen maken voor iedereen.

In de volledige opvangperiode vinden we de samenwerking met ouders onmisbaar.

De dagelijkse breng- en afhaalmomenten grijpen we aan om écht in gesprek te gaan en hierbij aandacht te hebben voor de ouder én het kind.

In De Klavertjes werken we samen aan een groene & duurzame gedachte. Kinderen doen de eerste kennismaking met de buitenwereld in het kinderdagverblijf. Niets leuker en gezonder dan buiten spelen ! Buiten ontdekken kinderen met al hun zintuigen en wordt verwondering opgewekt door de natuurlijke omgeving, de geuren, de geluiden, materialen enz. Kinderen kunnen hun fantasie en creativiteit gebruiken waardoor het spel maar geen einde kent. Daarnaast grijpen we ook graag de kans om elementen van buiten naar binnen te trekken in alle mogelijke vormen bv: tijdens activiteiten.

Praktisch

We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 7 uur tot 18 uur.

De sluitingsdagen worden jaarlijks vastgelegd en gecommuniceerd. Dit zijn de wettelijke feestdagen, eventuele brugdagen, een collectieve sluiting tijdens de Gentse feesten, een collectieve sluiting tussen kerst/nieuwjaar en twee pedagogische studiedagen per jaar.

Wil je meer informatie, geef ons dan een seintje.

Huishoudelijk reglement