Een duurzame basisschool

 • Veilig leerklimaat

  Openheid & geborgenheid

  Onze kleinschalige basisschool zorgt voor structuur en vertrouwen. We creƫren rust en geborgenheid waardoor iedereen zichzelf kan zijn.

  We staan voor open communicatie. De kring is de rode draad doorheen de schoolwerking.

  Samenwerken

  Jong en oud leren van elkaar in graadklassen: ze helpen elkaar, ze hebben aandacht voor elkaars noden en ze durven hulp vragen.

  De Klavertjes in de pers

 • Ervaringsgericht leren

  Uitdagen & ontdekken

  De kinderen leren door zelf te ervaren, problemen op te lossen o.a. via projectwerking.

  Ze durven op kritische wijze de wereld benaderen o.a. via kring, leerlingenraad, kindgesprekken.

  Groen

  De speelplaats is groen en avontuurlijk. Wekelijks zijn er buitenlessen.

  De laarzen van de kinderen staan elke dag te wachten om mee te ravotten in de tuin.