Inschrijven 2020-2021

Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.

Voor welk onderwijstype wil u uw kind inschrijven? Onze school biedt volgende types aan:
Gaat uw kind volgend schooljaar naar de kleuterschool of de lagere school?
De ouder is akkoord met het pedagogische project en schoolreglement
Heeft uw kind nood aan busvervoer? Zo ja op welke dagen? (Optioneel)
Wilt u uw kind ook inschrijven voor het Stedelijk Internaat Gent? (Optioneel)

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy.

Met respect voor je privacy

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken om een eventuele inschrijving in ons internaat voor te bereiden.

We verwijderen je persoonsgegevens na 6 maanden.

Je rechten

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.

In sommige gevallen kan je ook je persoonsgegevens laten wissen.

Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op deze pagina.

Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Meer informatie over je rechten en privacy vind je hier.