Extra faciliteiten

Dat leerlingen zich goed voelen op school vinden we belangrijk. Voor het welbevinden van onze leerlingen gaan we dan ook ver, heel ver!

De speelplaats, waar speel- en leerervaringen samenkomen

Een speelplaats waar ruimte is voor actief spel maar ook voor rust. Een leefwereld voor verschillende leefgroepen en voor verschillende behoeftes. Iedereen is anders en we hopen, door kinderen kansen te bieden en met elkaar te leren spelen, bij te dragen tot een (betere) communicatie. Sociaal contact verloopt vlotter en gemakkelijker en heeft een positieve invloed op het kind én de school.

De speelplaats als uitbreiding van het klaslokaal. Het is een plek waar niet alleen speel- maar ook leerervaringen tot stand kunnen komen. Kringgesprekken, teken- of WO lessen in de open lucht? Het kan zo maar even! Een open ruimte voor sport en feesten, allemaal om het actief spel en de fantasie van onze kinderen te prikkelen.

Het is een plaats waar ze met een afgebakende vrijheid op ontdekking kunnen gaan.

Door voldoende variatie hopen wij dat de speeltijden zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten en begeleiders creatief, sportief en harmonisch te laten verlopen. We hopen dat iedereen er vaak gelukkig kan zijn.

Zorg op maat, van de voordeur tot de schoolpoort

Hier bij Het Kompas beschikken we en bieden we ook leerlingenvervoer en een eigen internaat aan. 

  • Leerlingenvervoer: De kinderen worden ’s morgens met de bus opgehaald en ’s avonds ook weer thuis terug afgezet. Van een heerlijke luxe gesproken!
  • Eigen internaat: in het Stedelijk Internaat Gent Kastanje+ kunnen kinderen uit het buitengewoon basis- en secundair onderwijs terecht.