Het Kompas...

Het Kompas is een lagere school voor kinderen van 6 tot 13 jaar, die door een CLB naar een school voor basisaanbod doorverwezen worden. Het attest type basisaanbod is voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsnoden en wiens zorgvraag de mogelijkheden van het gewoon onderwijs overstijgen.

De einddoelstelling van onze school is de integratie van de leerlingen in een normaal leef- en arbeidsmilieu. Om dit doel te bereiken stimuleren we de vorming van de totale persoonlijkheid. Onze school heeft tot doel de jongeren te begeleiden bij hun groei naar volwassenheid en burgerzin. Hierbij komen de verstandelijke, emotionele, morele, sociale, creatieve en lichamelijke ontwikkeling harmonisch aan bod.

Stap per stap

We starten op het ontwikkelingsniveau van het kind. Afhankelijk hiervan stellen we een programma op maat op. Zo kan gewerkt worden op een aangepast niveau en een haalbaar tempo. Het kind ervaart zijn talenten en tekorten, maar krijgt hierbij al zijn krediet en ruimte die hij nodig heeft. Het gevoel van erbij te horen, is voor elk kind erg belangrijk. In dit kader kan het kind een positief zelfbeeld opbouwen.